< Tillbaka <
Info om knekten

Rudolf August von ZEIGNER

von Zeigner var född i Wolffenbüttelska landet. Efter att tjänt sig upp till furir vid generalmajor Ekeblads reg:te i Pommern, blev han 1715 sergeant vid S.R., därefter fältväbel och oindelt fänrik efter “höga vederbörandes order” 1717. Han levde 1718-05-10 och vistades då tillfälligtvis på Dagöholm.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ZEIGNER

Förnamn

Rudolf August von

Född

1688-11-30

Grad

Fänrik

Antagen

1715-09-11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar