< Tillbaka <
Info om knekten

Petter Sigfrid STRALENBERG

Stralenberg blev 1695 volontär vid överste Klinkowströms reg:te i Stralsund. Han bevistade polska kriget som volontär vid armén samt blev för ådagalagd tapperhet och skicklighet kapten vid S.R. 1704. Han deltog i slaget vid Fraustadt 1706, där han sårades i bröstet av en kula, som blev där kvarsittande oaktat konungens livläkare på befallning av konungen sökte uttaga densamma. År 1707 adlades han med namnet Stralenberg och hette före adlandet Tabbert.
Han deltog i slaget vid Poltava och lyckades efter detsamma rädda sig över Dnjepr samt följde konungen till Bender. I Kronstadt i Siebenbürgen, dit han avsändes 1712, ombesörjde han postens och kurirers expedierande mellan Turkiet och Sverige under konungen vistelse i Bender.
Stralenberg följde konungen på dennes ritt till Stralsund, blev till belöning för gjorda tjänster kapten och chef för Nyköpings kompani 1715. Han bevistade norska fälttåget 1716 och blev efter Kristianias intagande för sin tapperhet och välförhållande 2. major. Redan s.å. var han transporterad till stadsmajor i Malmö.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STRALENBERG

Förnamn

Petter Sigfrid

Född

1680-09-21

Födelseort

Stralsund

Död

1742-01-10

Ålder

61

Dödsort

Fröllinge, Getinge

Dödslän

N

Grad

Major

Antagen

1704-12-23

Avsked

1742-01-10

Tjänsteår

37

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar