< Tillbaka <
Info om knekten

Petter SCHÖNBOM

Efter att några år tjänat som gemen och underofficer vid Livgardet i Polen, blev Schönbom 1706 volontär vid Dalreg:tet, där han befordrades till mönsterskrivare 1708 och bevistade som sådan slagen vid Holofzin och Poltava, vid vilket senare han blev fången, men lyckades 1710 fly från Ryssland. Året därpå blev han fältväbel vid S.R. och 1712 2. fänrik.
År 1715 kommenderades han på örlogsflottan med 120 man som besättning. S.å. gav reg:tschefen honom vitsordet att vara en “braf och erfaren officer” och året därpå bevistade han fälttåget i Norge, blev löjt. 1718. Han deltog i striden vid Södra Stäket 1719.
Han anhöll 1730 om avsked i följd av sin sjukdom och svaghet och begärde på samma gång något underhåll. Regementschefen föreslog, att han skulle få det beneficehemman, som avlidne kapten Erik Lenngren innehaft. Han fick avsked 1731 och erhöll från s.å. räntan av beneficehemmanet Vabbenäs i Björkviks socken i Södermanland. Efter lång tids sjukdom avled han 1735 förmodligen i Västerås, där han begrovs i domkyrkan.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHÖNBOM

Förnamn

Petter

Född

1681-11-30

Födelselän

E

Död

1735-12-05

Ålder

54

Grad

Löjtnant

Antagen

1710-11-30

Avsked

1731-02-04

Tjänsteår

20

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar