< Tillbaka <
Info om knekten

Petter RUNDBOHM

Var förare vid S.R. 1683 (förmodligen den Petter, som 1682 värvades till f örare), blev sergeant 1695-07-23, fältväbel 1696-08-11, var omkring 1700 komm. i polska och ryska krigen och blev fänrik 1704-09-29. Han befordrades till löjt. 1708 och bevistade slaget vid Poltava, där han blev skjuten 1709-06-28 i “aprochcherna”, tillhörande skansen, som han försvarade.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RUNDBOHM

Förnamn

Petter

Grad

Löjtnant

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar