< Tillbaka <
Info om knekten

Petter Reinhold VOGEL

År 1731 blev Vogel underofficer vid generallöjt. Bousquets värvade reg:te, där han 1741 var förare. Han blev s.å. fältväbel och reg:tsadjut. vid S.R.
Efter att 1746 hava med k. permission inträtt i fransk tjänst, blev han fänrik vid S.R. 1749, erhöll 1753 tillstånd att två år förbliva i den utländska tjänsten och befordrades s.å. till stabslöjt. vid reg:tet och fick 1757 löjt:sindelning, vilket senare år han var kapten reformé vid Bentheimska tyska reg:tet i fransk tjänst, där han 1758 erhöll tillstånd att ännu två år kvarstå, men avled 1759 såsom kapten reformé.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

VOGEL

Förnamn

Petter Reinhold

Född

1713-11-30

Död

1759-12-17

Ålder

46

Dödsort

Frankfurt Am Main

Grad

Löjtnant

Antagen

1741-09-30

Avsked

1759-12-17

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar