< Tillbaka <
Info om knekten

Per SKARP

Född i Finland.
Har Krut- och Smörjehorn sedan -15. Handskar o Värja förkomna i action vid Stäket 1719-08-13. Är av Finsk nation och medelst efter Kongl. Majts allernådigaste befallning avlevererad till Finland.

Torp

Torpnummer

1010

Rote

Brösike

Rotegård 1

Brösicke

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ulunda

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Opptuna

Mantal 3

1/2

Socken

Sockennamn

Ytterselö

Härads ID

7

Antal Rotar

26

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Gripsholms kompani

Kompaninamn kort

8. Komp

Information

Torp

1010

Efternamn

SKARP

Förnamn

Per

Patronymik

Tomsson / Jonsson

Född

1685-11-30

Yrke

Bonde

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1714-11-30

Avsked

1721-09-26

Tjänsteår

6

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar