< Tillbaka <
Info om rote

Brösike

Torp

Torpnummer

SR-00-1010

Rote

Brösike

Rotegård 1

Brösicke

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ulunda

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Opptuna

Mantal 3

1/2

Socken

Ytterselö

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1022, 1688 — 992 och from 1710 — 1010.

Rotens sammansättning år 1686:
Ulunda — Per Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Egla — Mattis 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Brösicke — Carl 3/4 mtl, står i Roten för 1 Mantal. Huvudrote
Egahla, som här varit indelt för 1 mantal skatte, är efter undersökning i kompaniet år 1728, transporterad 1709 till nr 1012, och därifrån hit i stället:
Ulunda 1/2 mantal. Hjälprote.
Opptuna 1/2 mantal. Hjälprote. Possessor för hela roten är Grevinnan Anna Maria Soop.

Roten vakant till Statsverket 1793-05-27 — 1804-05-05.
Besiktning 1869-04-27: stugubyggnaden: södra långsyllen rutten. Panel fattas.

Soldater vid detta torp

Anders Fredrik BREDIN
1869 Kommenderad till Grisslehamn.V-krp 1873-04-25. Underhåll 1893. En son emigrerade till Amerika...
>
Anders LUND
GM -63: Liderlig, kasseras. Roten vakant.
>
Anders SOL
Avförd ur regementets rullor för stöld. Utflyttad till Ekerö.
>
Anton SAHLSTEDT
>
Carl BRANDT
>
Carl BRANDT
Utnämnd till Corporal 1839-08-31
>
Eric LUND
Var i tjänst 1750.
>
Gustaf Arvid ANDERSSON
Vicekorp 1897-09-17, krp 1904-06-23, dist.korp 1911-09-12.
>
Isaac ELLG
Sotdöd i Kvarteret i Ottarp. Skinnbyxor, Svart Halsduk, Handskar och Ränsel förlorat i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. Roten vakant.
>
Johan BREDIN
GM -63: begär och får avsked som sjuk enligt läkarbetyg. (Styvhet i ena fotleden efter yttre skada).Tjänt väl. Inflyttad från Överselö 1844.
>
Jonas KYLANDER
Läser och skriver. Hit transporterad från Upplands stånds Dragonregemente. GM -33: Karlen otjänlig och bräcklig, begär och får avsked.
>
Jöran SKARP
Avlevererad till Tavastehus regemente. Roten vakant.
>
Olof ELG
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Olof SEHLSTRÖM
Sehlström skrives ibland Zellström. 1789 sjuk i Tavastehus. GM -93: obotlig andtäppa och tandverk. Begär och får avsked. Gjort hela finska Kriget med beröm. Fått sin sjuklighet under kriget. Anmäles till underh [...]
>
Otto SAHLBOM
>
Per SKARP
Född i Finland. Har Krut- och Smörjehorn sedan -15. Handskar o Värja förkomna i action vid Stäket 1719-08-13. Är av Finsk nation och medelst efter Kongl. Majts allernådigaste befallning avlevererad till Finland.
>
Samuel SKARP
GM -40: Karlen god och gillas.
>