< Tillbaka <
Info om knekten

Per RIBBING af ZERVANA

Friherre Ribbing blev 1773 förare vid Närke- Värmlands reg:te och tranporterades 1781 till fänrik vid S.R., där han s.å. blev stabslöjt. Han bevistade 1788-1790 års krig och deltog i striden vid Hofjocki bro 1790, där han med 100 man och två kanoner uppehöll ryssarna i fyra timmar.
Under kriget hade han tidvis varit kompanibefälhavare och 1789-07-07 blivit kapten i reg:tet. År 1792-12-18 befordrades han till chef för Nyköpings kompani, transporterades 1797-07-05 till chef för Opppunda kompani och erhöll avsked med majors n.h.o.v.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIBBING af ZERVANA

Förnamn

Per

Född

1757-11-30

Födelseort

Sörby, Torsåkers Sn

Födelselän

D

Död

1803-11-26

Ålder

45

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Kapten

Antagen

1781-02-07

Avsked

1797-09-18

Tjänsteår

16

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar