< Tillbaka <
Info om knekten

Per KRAAK

Kraak hade 1702-09-30 från förare vid Nyköpings kompani, vilket han förmodligen blivit 1700, befordrats till fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna vid reg:tet, 1703-04-02 till adjutant, 1704 i sept. till fänrik och 1705-12-31 till löjt. samt deltog i slaget vid Fraustadt 1706.
Under ryska kriget på marschen från Smolensk till Starodub 1708 förde han befälet över arriärgardet, följde efter slaget vid Poltava konung Karl XII till Bender, där han förrättade stabskvartermästaresysslan, samt blev omkring sex veckors tid efter ankomsten till Bender under överste Gyllenkrooks befäl kommenderad att söka sig fram till polska gränsen, men blev fången av ryssarna och förd till Moskva och senare till Tobolsk.
Från fångenskapen hemkom han 1722, erhöll kaptens karaktär och fick sin förra tjänst tillbaka. År 1739 blev han reg:tskvartermästare och s.å. kommenderad till Finland, där han bevistade kriget samt deltog i slaget vid Willmanstrand 1741, varest han blev fången och förd till staden Serpukow. Han hade 1740-07-10 befordrats till kapten och chef för Väster Rekarne kompani samt hemkom från fångenskapen 1744 och till reg:tet s.å.
Kraak befordrades 1749-02-13 till major samt föreslogs s.å. till överstelöjt., men tog kort därefter avsked .

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KRAAK

Förnamn

Per

Född

1681-11-30

Födelseort

Nyköping

Födelselän

D

Död

1755-06-29

Ålder

73

Dödsort

Harg

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1698-11-30

Avsked

1749-05-09

Tjänsteår

50

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar