< Tillbaka <
Info om knekten

Per Johan NAUCKHOFF

År 1749 blev han volontär vid S.R. Han bevistade pommerska kriget. Under kriget hade han blivit furir 1758, förare 1760, i december s.å. konstituerad fänrik, varpå han 1763 erhöll konfirmation.
Nauckhoff var 1766 kommenderad på vakthållning i Stockholm samt ingick 1768 efter erhållen permission i rysk tjänst som fänrik vid Westkoiske reg:tet i Livland, varifrån han erhöll avksed s.å..
Han fick 1772 fänriksindelning, blev 1773 stabslöjt. och 1777 naturaliserad svensk adelsman och befordrades 1780 till stabskapten.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

NAUCKHOFF

Förnamn

Per Johan

Född

1738-01-07

Död

1803-03-23

Ålder

65

Dödsort

Skedvi

Dödslän

D

Grad

Fänrik

Antagen

1749-06-12

Avsked

1767-11-30

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar