< Tillbaka <
Info om knekten

Per HÅRD af SEGERSTAD

Efter att 1702-03-30 blivit adjut. vid S.R. befordrades han till fänrik 1703-04-02, bevistade polska och ryska krigen och blev löjt. vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1705-04-24. Transporterad till drabant vid Drabantkåren 1707-05-06, bevistade han slaget vid Poltava och lyckades komma med konung Karl XII till Bender samt befordrades till vice korpral 1714-09-10, kvartermästare 1718-03-03 och generaladjut. 1720-05-16. Han blev ryttmästare vid Västgöta kavallerireg:te 1721-10-04.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HÅRD af SEGERSTAD

Förnamn

Per

Född

1684-09-24

Död

1728-04-30

Ålder

43

Grad

Löjtnant

Avsked

1707-05-06

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar