< Tillbaka <
Info om knekten

Per Adolf ÖRNEKLOU

Friherre. År 1684-09-02 erhöll han stipendium på 200 daler silvermynt under en tid av tre år och 1684-10-24 pass att resa utrikes. Han var “kadett vid Livgardet” och bevistade kriget i Brabant, blev löjt. vid S.R. samt 1698-02-12 fänrik vid “gardet” och 1700-10-22 kapten vid överstelöjt. Karl Adam Stackelbergs inf.-bataljon i Pernau. År 1705 var han kapten och blev 1705-10-13 kapten vid Smålands tremännigereg:te. Efter slaget vid Poltava följde han konungen till Bender, varifrån han deserterat till Ryssland, där han blev major. Till Narva ankom han 1712-03-20 och reste därifrån till Petersburg samt ankom till Stralsund 1714.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ÖRNEKLOU

Förnamn

Per Adolf

Grad

Löjtnant

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar