< Tillbaka <
Info om knekten

PAULI

Tjänade under Livgardet, var drabant, antogs 1689-04-27 till fänrik vid ett av de fyra extra kompanierna, som s.å. uppsattes vid S.R., men avskedades sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om “nådigste hogkomst til befordran framför andre”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PAULI

Grad

Fänrik

Antagen

1689-04-27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar