< Tillbaka <
Info om knekten

Pähr SKIÖHLT

GM-90 “Officerarne och hela Corporalskapet berätta denne rotens knecht wara siucklig och hufwudswag, och till Kongl. Maijts Tienst helt oduglig. Får avsked. Nr skaffe karl i stellet”.

Torp

Torpnamn

Högtorp

Torpnummer

0451

Rote

V. Forsa

Rotegård 1

Wästerfårssa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wästerfårssa

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Forssa

Härads ID

4

Antal Rotar

7

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Nyköpings kompani

Kompaninamn kort

3. Komp

Information

Torp

451

Efternamn

SKIÖHLT

Förnamn

Pähr

Patronymik

Erichsson

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1677-11-30

Avsked

1689-11-30

Tjänsteår

12

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar