< Tillbaka <
Info om knekten

Otto Reinhold ESSEN

Födelsedatum osäkert.
von Essen blev 1743 volontär vid S.R., var kommenderad på olika fästningarbeten, bevistade kriget i Pommern, steg i graderna och blev 1774-12-14 kapten i reg:tet. Han hade 1773 av reg:tschefen fått det vitsorder att vara “en skicklig och habil Officerare, som wid alla tillfällen sig hederligen och wäl förhållit samt äger allas kiärlek i Regementet”. År 1779 utnämndes han till R.S.O och erhöll avsked 1782.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ESSEN

Förnamn

Otto Reinhold

Född

1727-11-30

Död

1811-06-08

Ålder

83

Dödsort

Klefva

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1743-10-01

Avsked

1782-08-23

Tjänsteår

38

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar