< Tillbaka <
Info om knekten

Otto Reinhold DÜCKER

Dücker blev 1709 fänrik vid S.R., deltog i slaget vid Hälsingborg, där han sårades, samt transporterades som löjt. till Smålands kavalleri 1710-04-16. Men som han i följd av medellöshet ej kunde kvarstanna vid kavalleriet, ävensom av mera lust för infanteritjänsten, lämnade han Smålands kvallerireg:te och blev åter löjt. vid S.R. 1711-08-16 samt befordrades till 2. kapten i mars 1712.
Hade 1711 troligen medföljt reg:tet till Pommern, där han i juni 1713 blev av danskarna och ryssarna skjuten vid Darz tre mil från Stralsund.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DÜCKER

Förnamn

Otto Reinhold

Grad

Kapten

Antagen

1709-10-18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar