< Tillbaka <
Info om knekten

Otto Gabriel CRONSTEDT

Greve Cronstedt transporterades till överstelöjt. vid S.R. 1793, blev R.S.O. 1796-04-28 och överste i armén 1798-05-25.
Cronstedt blev 1808-03-06 chef för reservarméns 2. brigad, bevistade s. års fälttåg i Norge, utnämndes sedermera till chef för västra arméns högra flygels 4. brigad samt därefter till chef för västra arméns 4. brigad. Han förflyttades enl. g.o.s.å. till Gävle och blev sedermera chef för den brigad, som bestod av Södermanlands och Västgötadals reg:ten och som inom Åländska fördelningen benämndes 1. brigaden. Efter reträtten från Åland och kustarméns försättande på två brigader blev han befälhavare för S.R. i hemorten.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CRONSTEDT

Förnamn

Otto Gabriel

Född

1751-08-25

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1811-09-19

Ålder

60

Dödsort

Toresunds Sn

Dödslän

D

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1793-01-07

Avsked

1811-09-19

Tjänsteår

18

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar