< Tillbaka <
Info om knekten

Olof NYMAN

Kom i tjänst 1675 vid Änkedrottningens livreg:te och var där furir, förare, sergeant och reg:tsadjut. Han blev 1677 reformerad löjt. vid Närke-Värmlands reg:te, bevistade Kristianstads blockad s.å. och var komm. med två underofficerare, tre fyrverkare och tre soldater för att antända bron därinvid, vilket även lyckades, deltog samma sommar i striden vid Landskrona samt på hösten s.å. i belägringen av Kristianstad, där han vid anfallet på skansen simmade över ån och med beckkransar satte eld på bron, vilken nedbrann till största delen.
Bodde på Kroberga i Ärila socken i Södermanland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

NYMAN

Förnamn

Olof

Död

1712-01-26

Dödsort

Göteborg

Dödslän

O

Grad

Löjtnant

Antagen

1677-10-23

Avsked

1701-01-14

Tjänsteår

23

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar