< Tillbaka <
Info om knekten

Olof HÄFLING

Var pikenerare vid Livgardet 1685-09-15 och ännu 1686-11-25 samt blev 1687-10-26 furir vid S.R. där han befordrades till förare 1692-06-13, sergeant 1699-09-09 och fältväbel 1700-07-30. I början av 1700-talet var han komm. i Pommern samt blev fänrik 1703-11-06, löjt. vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1705-06-06 samt bevistade slaget vid Fraustadt 1706, där han sårades i huvudet och benen.
Häfling, som av översten fått vitsordet att vara en “hurtig och braaf karl”, erhöll avsked 1706-04-08, fick pension 1707-02-01 och avled 1713.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HÄFLING

Förnamn

Olof

Patronymik

Eriksson

Död

1712-11-30

Grad

Löjtnant

Avsked

1706-04-08

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar