< Tillbaka <
Info om knekten

Olof GRYTMAN

Född i Dalarna.
GM-68. Anmäles vara återtagen till “Wedewågs factorie”, såsom den förut lydt derunder, och det förutan wederbörlig undersökning och dom, som ankommer på Herr Regements Chefens närmare förfrogan om lagligheten dermed. Sedermera genom LandsHöfdingens Resolution 11/5 1770 tilldömd Wedewåg. (Vedevåg, samhälle i Linde kommun, Västmanland, med Vedevågs bruk från 1539).

Torp

Torpnummer

0469

Rote

Gryt

Rotegård 1

Gryt

Mantal 1

1

Rotegård 2

Qwarntorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Näsby El Östorp

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Sockennamn

Blacksta

Härads ID

1

Antal Rotar

9

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Nyköpings kompani

Kompaninamn kort

3. Komp

Information

Torp

469

Efternamn

GRYTMAN

Förnamn

Olof

Född

1744-11-30

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1768-01-26

Avsked

1770-05-11

Tjänsteår

2

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar