< Tillbaka <
Info om rote

Gryt

Torp

Torpnummer

SR-00-0469

Rote

Gryt

Rotegård 1

Gryt

Mantal 1

1

Rotegård 2

Qwarntorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Näsby El Östorp

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Blacksta

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 381, år 1688 — 381, fr o m år 1710 — 469.

Rotens sammansättning år 1686:
Qwarntorp — Lars, Vadsbro, 1 Mantal. Huvudrote.
Gryt — Claes, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lilliehöök.
Näsby — 1/4 Mantal. Possessor: Rosenskans.

Rotens sammansättning år 1728:
Gryt — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita von Preutz.
Qwarntorp, Vadsbro — Insp Alander, 1/2 Mantal. Possessor: Förpantning.
Näsby el Östorp, Blacksta — Lars, 1/4 Mantal, som här varit indelt, finnes vid undersökningen i kompaniet år 1728. Roten härav ingen hjälp haft.

Roten anslagen till Fältmusikant 1/1 1881 — 1901?

Soldater vid detta torp