< Tillbaka <
Info om knekten

Olof ÅHMAN

GM-28 begär och får heta Åhman. Har hetat Åhr och Dag.
Till underdånigste följe av Hans Kongl. Maj:ts, Herr övlt Kuhlhielm givne, egne allernådigste Befallning transporterad 14/3 1730 till nr 855.
Roten vacant. = -33.

Torp

Torpnummer

0790

Rote

Åby

Rotegård 1

Åby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Almby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Slätmåsen

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Sockennamn

Lista

Härads ID

9

Antal Rotar

9

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Väster Rekarne kompani

Kompaninamn kort

7. Komp

Information

Torp

790

Efternamn

ÅHMAN

Förnamn

Olof

Patronymik

Andersson

Född

1697-11-30

Födelselän

D

Yrke

Bonde

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1719-06-04

Avsked

1730-03-14

Tjänsteår

10

Transport

SR-00-0855

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar