< Tillbaka <
Info om rote

Åby

Torp

Torpnummer

SR-00-0790

Rote

Åby

Rotegård 1

Åby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Almby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Slätmåsen

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 793, år 1688 — 794, fr o m år 1710 — 790.

Rotens sammansättning år 1686:
Åby — Anders och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Almby — Olof Jonson, 1/4 Mantal.
Slätmåsen — Lars Hanson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: E. Sparres arvingar.
Almby — Olof, 1/2 Mantal.
Slätmåsen — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till Spel i nummer 1/6 1840 —

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik ÅHLÉN
Stor, kraftig, snäll och trevlig. Förkyld på en manöver och förstörde njurarna. Avsked för sjuklighet. På torpet fanns 2 kor, får och höns.
>
Anders ÅHL
Inflyttad fr Öja 1803. 1807 sjuk i Quarteret i Tyskland. Enl Husförh.l. 1800-1811 "Död i Ryssland".
>
Anders ÅHMAN
>
Carl Isac GARF
1789 och 1790 sjuk hemma. 884 = Kråktorp, Wallby. 877 = Hammarby by, Hammarby.
>
Carl LILLIA
>
Eric ÅHMAN
I tjänst 1739.
>
Erik HAMMARLING
Innehar medalj för tapperhet i fält, för 1790 års fälttåg. Corporal 1/7 1793.
>
Lars HAGSTRÖM
GM-02 Lidderlig - casseras. Utflyttad t Kloster 1802.
>
Lars ÅHMAN
>
Olof ÅHL
Inflyttad fr Husby 1810. 1817 till Södertälje. GM-39 begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans, såsom havande bevistat alla fälttåg med regementet under sin tjänstetid och enligt läkarbet [...]
>
Olof ÅHMAN
GM-28 begär och får heta Åhman. Har hetat Åhr och Dag. Till underdånigste följe av Hans Kongl. Maj:ts, Herr övlt Kuhlhielm givne, egne allernådigste Befallning transporterad 14/3 1730 till nr 855. Roten vacant. [...]
>
Oluf ÅHR och DAG
-18 =. Har bekommit gehäng och värja 1716. Hatten förbränt, 2 svarta halsdukar, handskar, gula strumpor, gehäng, värja och skospännen bortkommit i hans sjukdom i Norge 1718. Pique samma år förlorad i Norge. Död [...]
>
Pehr ÅMAN
11q. 5"? Längden? GM-83 gammal karl, bevistat hela Pommerska kriget, tjänt väl, nu oförmögen att tjäna och sig själv försörja, begär och får avsked med underhåll.
>
Pär ÅR och DAG
Fått ny flaska. grå råck, pik och värja förlorat i slaget vid Hälsingborg. Kan intet hantverk.
>