< Tillbaka <
Info om rote

Åby

Rotens nummer år 1686 — 793, år 1688 — 794, fr o m år 1710 — 790.

Rotens sammansättning år 1686:
Åby — Anders och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Almby — Olof Jonson, 1/4 Mantal.
Slätmåsen — Lars Hanson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: E. Sparres arvingar.
Almby — Olof, 1/2 Mantal.
Slätmåsen — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till Spel i nummer 1/6 1840 —

Torp

Torpnummer

SR-00-0790

Rote

Åby

Rotegård 1

Åby

Andel 1

1

Rotegård 2

Almby

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Slätmåsen

Andel 3

1/4

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik ÅHLÉN
Stor, kraftig, snäll och trevlig. Förkyld på en manöver och förstörde njurarna. Avsked för sjuklighet. På torpet fanns 2 kor, får och höns.
>
Anders ÅHL
Inflyttad fr Öja 1803. 1807 sjuk i Quarteret i Tyskland. Enl Husförh.l. 1800-1811 "Död i Ryssland".
>
Anders ÅHMAN
>
Carl Isac GARF
1789 och 1790 sjuk hemma. 884 = Kråktorp, Wallby. 877 = Hammarby by, Hammarby.
>
Carl LILLIA
>
Eric ÅHMAN
I tjänst 1739.
>
Erik HAMMARLING
Innehar medalj för tapperhet i fält, för 1790 års fälttåg. Corporal 1/7 1793.
>
Lars HAGSTRÖM
GM-02 Lidderlig - casseras. Utflyttad t Kloster 1802.
>
Lars ÅHMAN
>
Olof ÅHL
Inflyttad fr Husby 1810. 1817 till Södertälje. GM-39 begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans, såsom havande bevistat alla fälttåg med regementet under sin tjänstetid och enligt läkarbet [...]
>
Olof ÅHMAN
GM-28 begär och får heta Åhman. Har hetat Åhr och Dag. Till underdånigste följe av Hans Kongl. Maj:ts, Herr övlt Kuhlhielm givne, egne allernådigste Befallning transporterad 14/3 1730 till nr 855. Roten vacant. [...]
>
Oluf ÅHR och DAG
-18 =. Har bekommit gehäng och värja 1716. Hatten förbränt, 2 svarta halsdukar, handskar, gula strumpor, gehäng, värja och skospännen bortkommit i hans sjukdom i Norge 1718. Pique samma år förlorad i Norge. Död [...]
>
Pehr ÅMAN
11q. 5"? Längden? GM-83 gammal karl, bevistat hela Pommerska kriget, tjänt väl, nu oförmögen att tjäna och sig själv försörja, begär och får avsked med underhåll.
>
Pär ÅR och DAG
Fått ny flaska. grå råck, pik och värja förlorat i slaget vid Hälsingborg. Kan intet hantverk.
>