< Tillbaka <
Info om knekten

Nils SKÅNING

Efter att hava tjänat som soldat vid Livgardet, blev han därifrån rustmästare vid S.R. 1695, förare s.å. och fältväbel 1700. Han bevistade polska kriget och deltog i slaget vid Fraustadt 1706. År 1704 hade han befordrats till fänrik.
I slaget vid Poltava 1709 blev han fången. Till Sverige hemkom han 1722, erhöll i juli avsked med löjt:s karaktär och dubbel pension samt hade då tjänat 45 år och var sårad i huvudet och benen.
Han “satt i hus” i Påfvelsnäs i Lerbo socken 1726 och hade räntan av beneficehemmanet Stora Stene i Trosa socken samt levde 1735.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SKÅNING

Förnamn

Nils

Patronymik

Andersson

Född

1654-11-30

Grad

Fänrik

Antagen

1695-05-04

Avsked

1722-07-11

Tjänsteår

27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar