< Tillbaka <
Info om knekten

Nils DIDRON

Född på 1680-talet. Vid S.R. blev han rustmästare 1699-09-30 och fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1700-04-30. I början av 1700-talet var han komm. i Pommern och bevistade polska kriget. År 1703-04-02 blev han löjt. och 1705-12-26 reg:tskvartermästare samt deltog i ryska kriget, varunder han blev kapten 1708-12-05 och var i januari 1709 jämte löjt. Adolf Prytz, fänriken Botvid Stiernstolpe och 40 man med reg:tets tross och slaktboskap förlagd i den lilla staden Redziowka i Ukrajna. De blevo därstädes anfallna den 6. (16.) februari av överlägsna ryska krafter, och striden slutade med att, sedan ammunitionen var förbrukad, Didron och Prytz, då den lilla truppen sökte slå sig igenom, blevo dödsskjutna och de återstående fångar.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DIDRON

Förnamn

Nils

Död

1709-02-06

Dödsort

Redziowka, Ukrajna

Grad

Kapten

Antagen

1699-09-30

Avsked

1709-02-06

Tjänsteår

9

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar