< Tillbaka <
Info om knekten

Nils August ARFWEDSON

Arfwedson avlade mogenhetsexamen 1885 och blev s.å. volontär vid S.R. År 1900 befordrades han till löjt. av 1. kl. och erhöll 1903 avsked med tillstånd att som lönlös löjt. kvarstå i reg:tets reserv.
Ägde Hedensö; blev 1904 ordförande i Näshulta sockens kommunalstämma; ordförande i taxeringsnämnden för Husby Rekarne och Näshulta socknar; ordförande i pensionsnämnden för Näshulta distrikt 1914-1917; ordförande i Öster Rekarne härads allmännings styrelse 1918.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ARFWEDSON

Förnamn

Nils August

Född

1865-01-05

Födelseort

Hedensö, Näshulta Sn

Födelselän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1885-06-09

Avsked

1903-03-06

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar