< Tillbaka <
Info om knekten

Mauritz LEWENHAUPT

Greve. Vid universitetet i Uppsala blev han student 1672-01-30, volontär vid Livgardet 1684, pikenerare 1685 och fänrik 1686-07-06 samt kapten vid greve Nils Bielkes inf.-reg:te 1688-08-10. År 1695-08-26 transporterades han som kapten till Drottningens livreg:te till fot och 1697-02-09 som kapten och chef för Gripsholms kompani av S.R. Hans anhållan om “demission ach avsked utur rikets tjänst samt tillstånd att försöka sin lycka utom riket” bifölls 1699-03-02, vilket år han blev överstelöjt. vid Grand mousquetaire garde du corps i polsk-sachsisk tjänst med rang av överste i konungens av Polen tyska armé. Ur denna tjänst erhöll han 1701-11-07 avsked med generalmajors titel med rättighet till pension räknat från 1701-05-01 tills han åter skulle komma i tjänst. Året därpå tjänstgjorde han vid kejserliga armén och bevistade Landaus belägring s.å. Till Sverige återkom han först 1725.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

LEWENHAUPT

Förnamn

Mauritz

Född

1666-07-12

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1734-11-30

Ålder

68

Dödsort

Stensnäs, Ukna Sn

Dödslän

H

Grad

Kapten

Antagen

1697-02-09

Avsked

1699-03-02

Tjänsteår

2

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar