< Tillbaka <
Info om knekten

Mattias Ulrik RYDELL

Han antogs 1782 till timmerman på amiralitetets skeppsvarv och som civil betjänt vid sjömilitärkontoret med extra avlöning. Han blev kadett utan lön 1789 tjänstgörande under kriget med extra avlöning, befordrades till fänrik i S.R. 1792 och erhöll 1800 K. M:ts tillstånd att under två års permission söka tysk eller rysk krigstjänst, då lön ej hemma i landet kunde beredas honom.
Rydell, som var fänrik vid reg:tet 1802, var sjuk vid dess avmarsch till fälttåget i Norge 1808. Som han ej kunnat tjänstgöra i kriget, kunde han ej tänka sig få befordran och lön. I följd härav uppmanade reg:tschefen honom 1810 taga avsked på det att han ej skulle riskera bliva avförd ur rullorna.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RYDELL

Förnamn

Mattias Ulrik

Född

1767-02-08

Födelseort

Karlskrona

Födelselän

K

Grad

Fänrik

Antagen

1792-12-20

Avsked

1810-08-22

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar