< Tillbaka <
Info om knekten

Mårten SWAN

Fältväbel vid Östgöra inf.-reg:te, blev fänrik vid S.R. 1678-09-23 och utmärkte sig vid Bohus belägring samt blev där skjuten i ena armen. Han var komm. i Göteborg s.å. i oktober, blev föreslagen till löjtn. för sin redlighet och sina många blessyrer samt befordrades till löjt. 1690-09-23.
I följd av sina sår i ena armen, som småningom tvinade bort, kunda han ej göra tjänst, utan anhöll om avsked, vilket beviljades honom 1693-12-06. Han begärde komma i åtnjutande av räntan från det av avlidne löjt. Håkan Bengtsson Galle innehavda beneficehemmanet Ekeby i Lerbo socken i Södermanland, vilket beviljades 1693-12-20.
Swan avled 1715-03-09 i Råby socken, där han bodde på Snesta, och begrovs i Råby kyrka. Hans vapen i hans sigillstamp utgjordes av en svan i skölden, ovanför vilken var en beväpnad arm, på vars ena sida var ett M och på den andra ett S.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SWAN

Förnamn

Mårten

Patronymik

Mårtensson

Död

1715-03-09

Dödsort

Snesta, Råby Sn

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Antagen

1678-09-23

Avsked

1692-11-30

Tjänsteår

14

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar