< Tillbaka <
Info om knekten

Måns RÅCKMAN

GM 28/4 1742: har tillförne tjänt som soldat och fått avsked, men vill nu åter tjäna, funnen duglig, approberas. Text GM 28/4 1742: “No 269 Måns Råcman har tient tillförende för Soldat, anhåller om Lega af Roten till understöd, emedan han elliest eij har något at hielpa sig med under Transporten till Commenderingen i Finland. Bewilljas Lega efter Reglementet af Tiersta Rote No 119 under LijfCompagn emedan ordningen denna Rote tillfallit at Lega Soldat, som den samma nu Praesenterat, hwilcken therefter i Nummer Wärket kommer att Crediteras; Och Remitteras fördenskull till LandsHöfdingen Högwälborne Herr Grefwen Nils Bonde som behagade antyda Roten om Legans utbetalande.”

Torp

Torpnummer

0269

Rote

Roxmo

Rotegård 1

Roxmo

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skienahla

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Julita

Härads ID

1

Antal Rotar

32

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Vingåkers kompani

Kompaninamn 2

1:e majorens kompani

Kompaninamn kort

2. Komp

Information

Torp

269

Efternamn

RÅCKMAN

Förnamn

Måns

Född

1705-11-30

Födelselän

T

Död

1742-06-23

Ålder

36

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1742-02-23

Avsked

1742-06-23

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar