< Tillbaka <
Info om knekten

Magnus Reinhold ELGENSTIERNA

År 1758 blev han volontär vid Upplands reg:te. där han befordrades till förare utan lön. Till Västmanlands reg:te transporterades han som sergeant med rustmästareindelning 1767, blev fältväbel 1769 och fänrik och reg:tsadjutant s.å. Han blev 2. fänrik vid S.R. 1771, fick rustmästareindelning 1775 samt befordrades till stabsfänrik s.å., till stabslöjt. 1776 och erhöll löjt:s indelning 1778-04-29.
Efter att 1781-08-20 blivit stabskapten, fick han 1786 avsked med majors n.h.o.v.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ELGENSTIERNA

Förnamn

Magnus Reinhold

Född

1750-07-02

Födelseort

Åby, Husby Sn

Födelselän

C

Död

1818-07-20

Ålder

68

Dödsort

Åsby, Eskilstuna

Dödslän

D

Grad

Major

Antagen

1771-10-30

Avsked

1785-12-14

Tjänsteår

14

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar