< Tillbaka <
Info om knekten

Lorentz Magnus DIDRON

Född omkring 1670. Vid S.R. blev han fältväbel 1688-03-05 och hade förut tjänat vid Livgardet. Till fänrik befordrades han 1694-07-28 och till löjt. 1699-08-19 samt var i början av 1700-talet komm. i Pommern. Kaptenlöjt. blev han 1700-07-31, kapten och kompanichef vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1702-09-17 samt chef för Oppunda kompani 1704-12-28.
Didron bevistade polska kriget och deltog i slaget vid Fraustadt samt dog av sina där erhållna sår 1706-02-26.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

DIDRON

Förnamn

Lorentz Magnus

Död

1706-02-26

Dödsorsak

Krigsskador

Grad

Kapten

Antagen

1688-03-05

Avsked

1706-02-26

Tjänsteår

17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar