< Tillbaka <
Info om knekten

Leonard Per CARLGREN

Carlgren transporterades 1780 till fänrik vid S.R. och erhöll 1784-10-25 fänriks indelning. I 1788-1790 års krig deltog han i landstigningen vid Fredrikshamn 1788-08-03, blev löjt. 1789-07-07 och kompanibefälhavare i slutet av s.å. Vidare bevistade han striden vid Korhois 1790-05-06, där han sårades i högra axeln, samt striden vid Keltis baracker i maj månad.
Han blev kapten i reg:tet 1791-04-12, stabskapten 1793-09-18, kapten och chef för Gripsholms kompani 1794-12-19 och var kommenderad på skärgårdsflottan i Karlskrona 1801. År 1803-06-08 blev han chef för Oppunda kompani.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

CARLGREN

Förnamn

Leonard Per

Född

1757-04-03

Födelseort

Frustuna Sn

Födelselän

D

Död

1811-01-10

Ålder

53

Dödsort

Löfstad, Frösunda Sn

Grad

Kapten

Antagen

1780-06-07

Avsked

1804-02-07

Tjänsteår

23

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar