< Tillbaka <
Info om knekten

Lars MÖLLER

År 1714 kom Möller i tjänst, var 1716 1. förare vid S.R., där han s.å. blev 2. sergeant och 2. fältväbel. Han blev 1717 1. fältväbel, bevistade striden vid Södra Stäket, erhöll sergeantsindelning 1723, fältväbelsindelning 1731 samt befordrades till reg:tsadjut. 1740.
År 1743 erhöll han fänriksindelning, blev interimslöjt., men var 1744 fänrik och fick löjt:s indelning 1749.
S.å. i december säges han gjort tjänstebyte med löjt. vid Närke-Värmlands reg:te S.F.Franc.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

MÖLLER

Förnamn

Lars

Född

1693-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Grad

Löjtnant

Antagen

1715-11-30

Avsked

1749-12-29

Tjänsteår

34

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar