< Tillbaka <
Info om knekten

L ÅKERHIELM af BLOMBACKA

Friherre Lars Åkerhielm blev 1710 volontär vid Livgardet samt 1711 fänrik vid S.R., med vilket han följde till Stralsund och Holstein, bevistade slaget vid Gadebusch 1712 och blev vid Tönningen fången 1713 samt förd till Danmark, varifrån han flydde till Sverige 1714. Han blev löjt. s.å., deltog i fälttåget i Roslagen samt erhöll 1715 av reg:tschefen det vitsordet att vara “värd conserveras med K.M. nådiga confirmation”.
Han befordrades 1716 till 2. kapten, bevistade norska fälttåget s.å. och blev vid belägringen av Fredrikshald sårad tre gånger samt transporterades s.å. till kapten och chef för Nordmarks kompani av Närke-Värmlands reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ÅKERHIELM af BLOMBACKA

Förnamn

L

Född

1695-02-24

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1767-01-29

Ålder

71

Dödsort

Blombacka, Vinköl

Dödslän

R

Grad

Kapten

Antagen

1711-04-30

Avsked

1716-08-28

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar