< Tillbaka <
Info om knekten

Kristoffer Johan TIBELL

Efter slutade studier vid universitetet i Uppsala blev Tibell 1745 kadett vid Art. i Stockholm , avlade examen i det s.k. “Byxmästeriet” 1746, blev överfyrverkare 1749 samt sergeant vid Upplands reg:te 1754. År 1758 var han kommenderad på fästningsarbete i Finland och var då 2. adjut. vid S.R., vilket han blivit 1758-07-03.
Tibell bevistade pommerska kriget varunder han 1759 blivit stabsfänrik och 1761 erhållit fänriksindelning. Han blev 1769 konduktör vid Fortifikationen och erhöll avsked med ackord och pension med löjt:ts karaktär.
Innehade Malma rusthåll och protesterade mot att reg:tets nya mötesplats anlades på rusthållets ägor. Hans porträtt i olja finnes i Södermanlands officerskårs regementes ägo.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TIBELL

Förnamn

Kristoffer Johan

Född

1722-11-20

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Död

1786-10-02

Ålder

63

Dödsort

Köping

Dödslän

U

Grad

Fänrik

Antagen

1757-11-30

Avsked

1769-11-09

Tjänsteår

11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar