< Tillbaka <
Info om knekten

Kristoffer Adolf WENDEL

Löjt. vid S.R. på hösten 1677, bevistade belägringen av Bohus fästning, blev reg:tskvartermästare 1688-08-14, anhöll få bliva erkänd adelsman och antecknad som sådan i Sveriges adelsmatrikel, skrev sig före adlandet Wendell samt adlades 1690-03-19. Omkring år 1700 var han komm. i Pommern, bevistade polska och ryska krigen, blev 1702-10-20 kapten och chef för Väster Rekarne kompani, utmärkte sig 1704 vid Posen, då Schulenberg sökte överraska svenskarna under Meijerfelt, samt deltog i slaget vid Poltava, där han stupade. Säges blivit i “approcherna” skjuten av en svensk soldat, emedan han utan överstens vetskap understått sig underhandla med en rysk officer angående utrymmandet av skansen, som han försvarade”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WENDEL

Förnamn

Kristoffer Adolf

Född

1658-11-30

Födelseort

Kur Brandenburg

Död

1709-08-26

Ålder

50

Dödsort

Poltava

Dödsorsak

Stupad

Grad

Kapten

Antagen

1676-11-30

Avsked

1709-08-26

Tjänsteår

32

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar