< Tillbaka <
Info om knekten

Kristian Magnus von ELWERN

Värvades till sergeant vid S.R. 1700-07-31, låg komm. i Pommern i början av 1700-talet, blev fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1700-12-17 samt bevistade polska och ryska krigen. Han var en “oförtruten” officer och befordrades till löjt. 1704-09-29. Blev s.å. transporterad som löjt. till Östgöra kavallerireg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

ELWERN

Förnamn

Kristian Magnus von

Grad

Löjtnant

Antagen

1700-07-31

Avsked

1703-11-30

Tjänsteår

3

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar