< Tillbaka <
Info om knekten

Kristian Ludvig APIARIE

Födelseåret 1695?
Efter att 1710 kommit i tjänst vid S.R., blev han förare vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot samt 1714 i april förare vid S.R., s.å. i juli sergeant samt 1718-06-26 fänrik. Sistnämnda år bevistade han norska fälttåget och deltog i Fredrikshalds belägring samt sedermera i Sverige 1719 i striden vid Södra Stäket. Han befordrades 1720-09-03 till löjt., erhöll 1723 fältväbels indelning, var 1731 kommenderad vid arbete vid Vaxholm och Oxdjupet, fick s.å. fänriks och 1736-11-17 löjt:s indelning.
Apiarie kommenderades till Finland 1739, deltog i finska kriget och därunder i striden vid Willmanstrand 1741, där han fick två blessyrer, samt i framryckningen mot Viborg. Bliven interimskapten 1741-10-27 och efter erhållen konfirmation därpå 1742-02-19 samt kommendering 1743 på galärerna till Åland, blev han 1743-05-07 chef för Gripsholms kompani, men kom ej i åtnjutande av kaptens indelning förr än 1744-01-01. Han erhöll avsked med 24 000 daler kopparmynt i ackord, var död före 1751-02-16 och hade ansetts som en “habil och skicklig officer”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

APIARIE

Förnamn

Kristian Ludvig

Född

1695-11-30

Födelseort

Stockholm

Födelselän

A

Grad

Kapten

Antagen

1709-11-30

Avsked

1750-09-19

Tjänsteår

40

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar