< Tillbaka <
Info om knekten

Konrad Kristoffer von BLIXEN

Förare vid ett av S.R:s fördubblingskompanier 1702 och bevistade polska kriget, varunder han blev fänrik s.å. och löjt. vid fördubblingen 1704.
Han är förmodligen samme person som den Konrad Krostoffer von Blixen, bördig från Pommern, och som 1705 blev fördubblingskapten vid Pommerska dragonerna. Vid nämnda reg:te var han 1708 sekundkapten och premiärkapten samt 1713 major vid överste Marderfelts dragoner.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BLIXEN

Förnamn

Konrad Kristoffer von

Grad

Löjtnant

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar