< Tillbaka <
Info om knekten

Konrad Johan von SCHALL

Fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. 1700-04-30, var omkring 1700 komm. i Pommern och befordrades 1703-04-02 till kapten. På den från Moslva till reg:tet hemsända och 1711-03-08 daterade specifikation över av reg:tet fångna och “slagna” officerare och underofficerare finnes han upptagen som 1. kapten vid överstelöjt:s kompani samt som 1709-06-28 blivern chef för Väster Rekarne kompani och som uppehållande sig i Sverige; förekommer ej bland kaptener 1710.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SCHALL

Förnamn

Konrad Johan von

Grad

Kapten

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar