< Tillbaka <
Info om knekten

Konrad Fredrik GRAAK / GRACK

Född (1692) i Estland.
Graak blev löjt. vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot 1712-08-06 och erhöll konfirmation därpå 1713. År 1712 hade han bevistat striden på Lant-Rügen och blev efter nyssnämnda reg:tes upplösning 1714 1. löjt. vid S.R., men återgick till det förra reg:tet, då det åter uppsattes 1715.
Efter att ha blivit tillfångatagen vid sjöstriden vid Reval, återkom han 1722, erhöll avsked med majors karaktär samt fick kaptensexspektanslön vid S.R.
Graak kunde fortfarande 1731 göra tjänst, men hade svårt få någon plats vid S.R., där han ännu 1739 var exspektant. Med överstelöjtnanten och kommendanten på Karlshamns kastell Filip Johan Stralenberg ingick han byte1746.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GRAAK / GRACK

Förnamn

Konrad Fredrik

Född

1689-11-30

Grad

Löjtnant

Antagen

1714-04-29

Avsked

1746-07-28

Tjänsteår

32

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar