< Tillbaka <
Info om knekten

Knut KURCK

Friherre Kurck blev 1771-12-17 rustmästare vid S.R. och efter att ha varit kadett vid krigsakademien i Berlin, blev han livdrabant och stabsfänrik med furirs indelning vid S.R. 1781 samt löjt. 1782.
För reg:tets kommendering till Skåne i september 1788 var han befälhavare samt var hemkommen därifrån före slutet av januari 1789, vilket år han erhöll avsked.
Kurck ägde Hedensö, Ekensholm i Dunkers socken, Hvilsta i Klosters socken, Rosenberg, Mora, Stålboga och Björndammen, alla i Södermanland. Han sålde 1783 Hedensö, som omkring 200 år varit i släktens ägo, till direktören vid ostindiska kompaniet Anders Arfwedson.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KURCK

Förnamn

Knut

Född

1761-01-20

Födelseort

Hedensö, Näshulta Sn

Födelselän

D

Död

1831-12-08

Ålder

70

Grad

Löjtnant

Avsked

1789-03-12

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar