< Tillbaka <
Info om knekten

Kjell Magnus SILFVERSPARRE

Var korpral vid Livgardet, blev sekundfänrik vid S.R. 1704-09-29 och bevistade ryska kriget, varunder han 1708-03-16 befordrades till 1. löjt. Efter slaget vid Poltava, vilket han bevistade, följde han med konungen till Bender, hos vilken han uppehöll sig enligt den från Moskva till reg:tet avsände och 1722-03-03 daterade specifikationen över fångna och “slagna” officerare och underofficerare vid reg:tet.
År 1712-01-18 befordrades han till kapten vid Benderska dragonerna och blev under svenskarnas marsch från Bender i Österrike 1714-01-10 ihjälstucken av en kejserlig ryttmästare (Schönberg), vilket intygades sedermera av två officerare, som varit med på marschen.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SILFVERSPARRE

Förnamn

Kjell Magnus

Död

1714-01-10

Grad

Löjtnant

Antagen

1704-09-29

Avsked

1714-01-10

Tjänsteår

9

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar