< Tillbaka <
Info om knekten

Karl von GÜNTHERSBERCH

Karl Kristoffer von G. var 1717 sergeant vid S.R. och blev där s.å. fänrik. Reg:tschefen gav honom 1718 det vitsordet att vara en “ung tilltagande officer”. Han bevistade s.å. norska fälttåget och stupade under Fredrikshalds belägring.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GÜNTHERSBERCH

Förnamn

Karl von

Död

1718-11-20

Dödsort

Fredrikshald

Dödsorsak

Stupad

Grad

Fänrik

Avsked

1718-11-20

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar