< Tillbaka <
Info om knekten

Karl Ulrik SVENSKE

Efter att hava blivit sergeant vid Änkedrottningens livreg:te 1781, fältväbel 1784 och erhållit avsked därifrån 1788, blev han s.å. rustmästare vid S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig, varunder han deltog i landstigningen vid Fredrikshamn, reträtten fån Liikala 1789 samt i striden vid Keltis baracker 1790. Under kriget hade han befordrats till fältväbel 1789 och blev generalgevaldigerlöjt. Pauli 1790. Han befordrades till fänrik i reg:tet 1791, var kommenderad på arbetskommendering till Karlberg 1792 och erhöll avsked 1800.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SVENSKE

Förnamn

Karl Ulrik

Född

1765-12-27

Födelseort

Björkviks Sn

Födelselän

D

Död

1806-03-21

Ålder

40

Dödsort

Mörrums Sn

Dödslän

K

Grad

Fänrik

Antagen

1788-06-18

Avsked

1800-11-03

Tjänsteår

12

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar