< Tillbaka <
Info om knekten

Karl TROTZ

Trotz var född på 1680-talet. Antagligen 1704 blev han underofficer vid Västgöta femmänningsreg:te till fot, där han blev sergeant, fältväbel, fänrik och löjt. Han tjänstgjorde vid S.R. och vid Gripsholms kompani, över vilket han förde befälet i slaget vid Hälsingborg 1710 i stället för löjt. Johan Sifvers, som var kommenderad med de sjuka till Lund.
Trotz blev löjt. vid S.R. 1710-05-13, 2. kapten vid Västgötadals reg:te 1711, bevistade slaget vid Gadebusch 1712 och tillfångatogs vid Tönningen 1713 samt dog i fångenskapen s.å.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

TROTZ

Förnamn

Karl

Död

1713-07-28

Grad

Löjtnant

Avsked

1711-10-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar