< Tillbaka <
Info om knekten

Karl RIDDERHJERTA

Säger sig själv vara född 1709.
Efter att 1730-06-08 blivit rustmästare vid S.R. och 1733 furir, blev han 1738 förare. År 1741 hade han blivit fältväbel och interimsfänrik, 1743 fänrik och befordrades 1749-04-05 till löjt. samt ansågs vara en “adrett och braf” officer. Han var 1751-1753 kommenderad på fästningsarbete på Sveaborg, varunder han förrättade reg:tskvartermästaresysslan och hade inseende över Livkompaniet och majorens kompani.
Han erhöll 1751 resolution på adliga förmåner och tillstånd att bära samma namn som sina bröder. Därförinnan hade han hetet Bobeck. På grund av sjukdom anhöll han om avsked, vilket beviljades med kaptens karaktär 1758.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

RIDDERHJERTA

Förnamn

Karl

Född

1709-11-30

Död

1773-05-29

Ålder

63

Dödsort

Vargarn, Lista Sn

Dödslän

D

Grad

Löjtnant

Avsked

1758-09-11

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar