< Tillbaka <
Info om knekten

Karl REHNSTRAHL

Rehnstrahl blev 1737 volontär vid S.R., med vilket han bevistade finska kriget, varunder han sårades i högra benet. Han blev rustmästare 1740, furir och interimssergeant 1741, interimsfältväbel 1742 och fältväbel 1743.
År 1758 låg han i garnison i Altefehr, blev s.å. adjut. samt befordrades 1759 till stabsfänrik och fick fänriks indelning 1760. Han befordrades 1765 till stabslöjt., blev 1773 stabskapten och erhöll 1776 avsked.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

REHNSTRAHL

Förnamn

Karl

Född

1723-12-16

Födelseort

Åkra, Bettna Sn

Födelselän

D

Död

1792-10-11

Ålder

68

Dödsort

Plångsta, Vansö Sn

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1737-12-16

Avsked

1776-08-19

Tjänsteår

38

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar