< Tillbaka <
Info om knekten

Karl PAPKE

Efter att hava blivit kadett 1779, varit sergeant vid Kronobergs reg:te, blivit stabsfänrik och stabslöjt., bevistade han 1788-1790 års krig. Under kriget hade han blivit stabskapten, reg:tskvartermästare och 1795-12-20 stabskapten vid S.R., varifrån han erhöll avsked 1796.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

PAPKE

Förnamn

Karl

Född

1763-12-04

Grad

Kapten

Antagen

1795-12-20

Avsked

1796-03-07

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar